kurser

FÖRELÄSNINGAR

WORKSHOPS

Teater Lacrimosa undervisar i:

Genusnyfiken gestaltning

Normkreativa organisationsmetoder

Dragking - effekter av maskulinitet

Dragqueen - effekter av femininitet

Normkreativa sexscener

Clownteknik

Mer info: liv@teaterlacrimosa.net

VARFÖR NORMKREATIVITET I SCENKONSTEN?

I en teaterhändelse berättar vi alltid om kön, men är vi alltid säkra på hur? Normerna för hur vi ser på kön, etnicitet, sexualitet och funktion formar alltid vårt berättande och våra arbetssätt. Reproducerar vi gamla föreställningar eller gör vi medvetna val?


Medvetenhet kring normer och genus i repetitionsarbetet och i scengestaltningen ger oss möjlighet att kasta omkull vanemässiga mönster och vidga ramarna för våra och publikens associationer.


Vi har bland annat utbildat på Teaterhögskolorna, Teaterförbundet, Stockholms Stadsteater, Riksteatern och många länsteatrar och fria grupper.


KURS MED TEATER LACRIMOSA  

Hur kan vi förvandla en normkritisk medvetenhet till ett normkreativt arbete?


Genusnyfiken Gestaltning är en fortbildning för skådespelare, dansare, regissörer och dramaturger att tillgodose sig fler uttryck, bredda sina register och utöka sina valmöjligheter. Kursen innebär en kunskapsfördjupning kring hur sociala mekanismer och samhälleliga maktstrukturer påverkar vår scenframställning.

Deltagarna ges verktyg för att ta sig till oväntade platser i scenerier, karaktärsarbete och textanalys.


Vi håller även praktiska workshops för att utbilda och inspirera teatrars och andra organisationers personalgrupper kring hur man praktiskt kan applicera normkritik, genus och jämställdhetsfrågor i organisationen. Detta är workshops för att engagera hela personalgruppen i normkritik och genusmedvetenhet, ringa in problemområden och hitta lösningar, förbättra kommunikationen i organisationen, motverka diskriminering och inspirera till likabehandling.


UNDERHÅLLNING

Vi erbjuder vass och upplivande underhållning utifrån politiska frågeställningar och dilemman kring jämställdhet, genus- och queer- frågor.

Vi spelar på företag, skolor och festivaler.

En föreställning kan vara mellan 10 

och 50 minuter och innehålla musik,

clown, drag och stand up.

Vi skräddarsyr varje föreställning

efter det aktuella temat och

arrangörens önskemål. 

Föreställningen kan också

kombineras med en workshop.

För mer information och priser, 

kontakta oss på:

teater@teaterlacrimosa.netKURSER